munkavédelmi cipő jelölések

Munkavédelmi cipők jelölései

EN ISO 20345:2011Ez a nemzetközi szabvány alap és kiegészítő (választható) követelményeket ír elő az általános célú biztonsági lábbelikre. A szabvány magában foglalja például a mechanikai kockázatokat, a csúszási ellenállást, a termikus kockázatokat és az ergonómiai viselkedést. SB – Orrmerevítővel, mely megvéd a 200 J energiájú zuhanó, leeső tárgyak ellen és Bővebben……

Szerző: SafetyAdmin | Közzétéve: telt el a közzététel óta
munkahelyi elsősegélynyújtás

Munkahelyi elsősegélynyújtás, és ami mögötte van

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 46.§-a értelmében a munkahelyen – jellegének, elhelyezkedésének, a veszélyforrásnak, a munkavállalók létszámának, a munka szervezésének megfelelően – biztosítani kell a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeit. A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002.(II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 20.§ -a rendelkezése alapján Bővebben……

Szerző: SafetyAdmin | Közzétéve: telt el a közzététel óta
alkalmi munkavállaló foglalkoztatása

Alkalmi munkavállaló foglalkoztatása, munkavédelmi szempontok

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének megóvása és a munkakörülmények humanizálása érdekében, megelőzve ezzel a munkabaleseteket és a foglalkozással összefüggő megbetegedéseket, az állam, a munkáltatók és a munkavállalók feladatait, jogait és kötelességeit Bővebben……

Szerző: SafetyAdmin | Közzétéve: telt el a közzététel óta
munkavédelmi szakember foglalkoztatása

Munkavédelmi szakember foglalkoztatásának kötelezettségére vonatkozó szabályok

A Munkavédelmi törvény minden munkáltató részére kötelezővé teszi munkavédelmi szakember foglalkoztatását, az alábbi részletezésből azonban kiderül, hogy a kisebb vállalkozások egyszerűbb módon is megoldhatják. Minden munkáltatónak a foglalkoztatottak létszámától, és tevékenységének veszélyességi osztályától függően kell foglalkoznia a munkavédelemmel. Előfordulnak olyan esetek, ahol csak a szaktevékenység elvégzéséhez szükséges munkavédelmi szakember, máshol heti, Bővebben……

Szerző: SafetyAdmin | Közzétéve: telt el a közzététel óta
veszélyességi osztályok

Tevékenységek veszélyességi osztályba sorolása

Ágazati számjel Gazdasági tevékenység megnevezése I. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY 02 ErdőgazdálkodásKivéve:02.3 Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése 05 Szénbányászat 06 Kőolaj-, földgázkitermelés 07 Fémtartalmú érc bányászata 08 Egyéb bányászat 09 Bányászati szolgáltatás 10.1 Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 10.2 Halfeldolgozás, -tartósítás 16 Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártásaKivéve:16.29 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása Bővebben……

Szerző: SafetyAdmin | Közzétéve: telt el a közzététel óta
baleseti táppénz

Baleseti táppénz, általános tudnivalók

Ki jogosult baleseti táppénzre?  Baleseti táppénz csak akkor állapítható meg, ha a bejelentett üzemi baleset, foglalkozási megbetegedés tényét a baleseti táppénz megállapítására jogosult szerv [kifizetőhely, vagy az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal) határozattal megállapította. Baleseti táppénz annak jár, aki a biztosítása fennállása alatt, vagy a biztosítása megszűnését követő legkésőbb harmadik napon üzemi Bővebben……

Szerző: SafetyAdmin | Közzétéve: telt el a közzététel óta
egyéni védőeszközök kategóriái

Az egyéni védőeszközök kategóriái

A védőeszközök védelmi szintjük alapján három (1.,2.,3.) kategóriába tartoznak Az első kategóriába azok a védőeszközök tartoznak, amelyeknél a gyártó vélelmezheti, hogy a felhasználó képes az adott védőeszköz védelmi szintjét elegendő biztonsággal megítélni, és azt az előbbiek alapján megfelelően használni. Eszerint az 1-es kategóriába kizárólag azok a védőeszközök tartoznak, amelyek az Bővebben……

Szerző: SafetyAdmin | Közzétéve: telt el a közzététel óta
covid 19 kockázatértékelés

A COVID-19 járvány miatt szükséges kockázatértékelés aktualizálása

Az Egészségügyi Világszervezet 2020. március 11-én világjárvánnyá minősítette az újkoronavírus (SARS-CoV-2) okozta COVID-19 betegséget. A járvány terjedése folyamatosangyorsul: míg az első 1 millió esetet 100 nap alatt regisztrálták, addig 2020 késő nyarán már100 óra elég volt a milliós ugrásokhoz. Magyarországon sincs olyan munkahely, amely valamilyen módon ne lenne érintve a Bővebben……

Szerző: SafetyAdmin | Közzétéve: telt el a közzététel óta
üzemi baleset

Az üzemi balesettel kapcsolatos leggyakoribb kérdések

Mi az üzemi baleset? Társadalombiztosítási szempontból az a baleset tekinthető üzemi balesetnek, amely: a biztosítottat (sérültet) a foglalkozása körében végzett munka közben, vagy azzal összefüggésben éri (munkabaleset), illetőleg  munkába menet vagy onnan a lakására (szállására) menet közben elszenvedett baleset (munkavégzéssel összefüggő úti baleset), továbbá  a biztosítottat közcélú munka végzése közben, valamint  a Bővebben……

Szerző: SafetyAdmin | Közzétéve: telt el a közzététel óta
foglalkozási megbetegedés

Mi a foglalkozási megbetegedés? Hogyan bizonyítható?

A foglalkozási megbetegedés az a betegség, egészségkárosodás, amely a biztosított foglalkozásának különös veszélye folytán keletkezett. A foglalkozási megbetegedés általában hosszabb tartamú behatás következtében kialakuló egészségi állapotromlás.  Ha a munkavégzéssel összefüggésben nem baleset éri a munkavállalót, hanem a munkavégzés körülményei miatt tartós egészségkárosodást szenved, akkor lehetséges orvosszakmai eljárást követően foglalkozási megbetegedést Bővebben……

Szerző: SafetyAdmin | Közzétéve: telt el a közzététel óta